HIRSITALOJEN RAKENTEET

Pluspuu talojen seinärakenteissa on useita vaihtoehtoja. Uusinta hirsiteknologiaa edustaa painumaton hirsi. Sitä voidaan pitää suurimpana kehitysaskeleena hirsirakentamisessa sitten lamellihirren kehittämisen. CLT-massiivipuulevyjen käyttäminen yhdessä painumattoman hirren kanssa luo aivan uusia mahdollisuuksia moderniin puutalorakentamiseen.

Lamellihirsi

Lamellihirsi on yleisimmin käyttämämme hirsitalon seinämateriaali. Lamellihirren halkeileminen ja painuminen on erittäin vähäistä. Pluspuu lamellihirsien näkyvissä pinnoissa ei ole vaakaliimasaumaa. Valmistetaan sekä kuusesta että männystä.

Katso lamellihirren rakenne

Painumaton hirsi (CLT-hirsi)

Painumaton hirsi mahdollistaa hienojen arkkitehtonisten ratkaisujen ja yksityiskohtien käytön rakenteissa; esimerkiksi peitelaudattomat ikkuna- ja oviratkaisut. Myöskään perinteisille hirsirakennuksille tyypillisiä näkyviä ulkoseinien pystytukia ns völjareita ei tarvita. Painumaton hirsi on hankintahinnaltaan kalliimpi, mutta hintaero lamellihirteen tasoittuu kun painumista ei tarvitse ottaa huomioon rakentamisen edetessä eikä kierrejalkojen, ikkunoiden ja ovien ym jälkisäätöjä enää tarvita. Painumattomuus perustuu hirren keskimmäisten lamellien pystyasentoon. Valmistetaan sekä kuusesta että männystä.

Katso painumattoman hirren rakenne

 

Massiivihirsi (perinnehirsi)

Yhdestä tukista sahattu, koneellisesti kuivattu ja höylätty massiivihirsi on paras vaihtoehto rakentajalle, jolle luonnollisuus- ja terveysnäkökohdat ovat on valinnoista tärkeimpiä. Massiivihirren luonnollinen ominaisuus on sen halkeileminen.  Halkeileminen on esteettinen asia eikä sillä ole vaikutusta esimerkiksi talon energiataloudellisuuteen.  Sen sijaan halkeilemisen positiivinen ominaisuus on sen lisäämä puun ja sisäilman kosketuspinta-ala, mikä lisää hirren kykyä sitoa ja luovuttaa huoneilman kosteutta. Massiivihirrestä rakentaminen on ekologisin vaihtoehto – todellinen ekoteko. Perinnehirsi ja moderni arkkitehtuuri kohtaavat nekin yllättävän usein. Massiivihirsi valmistetaan aina männystä.

CLT massiivipuu (clt=cross laminated timber)

Puukerrostalorakentamisessa yleisesti käytettäviä  CLT-massiivipuulevyjä voidaan myös mainiosti käyttää hirsitalon katto- ja lattiarakenteissa.
Niillä saadaan mm hienoja ulokeparvekkeita ja – terasseja ilman lisätukia.
Myös väliseiniä ja portaita voidaan tehdä CLT-levyistä.

Nurkkaratkaisut

Jiirinurkka (citynurkka, nollanurkka)

Perinteisen ristinurkan lisäksi Pluspuu talot rakennetaan oheisten kuvien mukaisilla jiirinurkilla. Tämä nurkkaratkaisu kapeine hirsisaumoineen mahdollistaa modernin kaupunki- ja huvilarakentamisen. Hienon, kevyen ulkonäön lisäksi se on myös tiivein hirsinurkkaratkaisu.
Hirret liitetään toisiinsa vahvalla jiirissä olevalla lohenpyrstöliitoksella. Jiirinurkkaisissa taloissa hirret ovat aina tasakierrossa – ei perinteistä hirsilimitystä.